Hangad namin sa APEC Homes na makapagtayo ng dekalidad at abot-kayang tahanan para sa bawat masisipag na Pilipino. Sa loob ng dalawang dekada, nakatuon ang aming atensyon sa pag-abot sa pangarapna ito. Mula ng itatag ang APEC Homes noong 1997 at makapagtayo kami ng mahigit 50,000 housing units, hindi kami tumitigil sa ang aming misyon bilang isang CREDIBLE at STABLE na subdivision developer sa Pilipinas – ang makapagbigay ng subok-sa-tibay na tahanan, sa abot-kayang halaga.

 

Ang makapaghatid ng abot-kayang bahay patungo sa mapayapang komunidad ang aming buong-pusong handog. Kaya naman, masigasig na nakasentro ang aming operasyon sa paggawa ng matitibay at matatatag na tahanan – tahanang pundasyon din ng matibay at matatag na pamilyang Pilipino.

 

Dahil alam namin na pangarap ng bawat-isa na tumira sa ligtas, maginhawa at komportableng tahanan, ipinagpapatuloy at sinisiguro ng APEC Homes na ang bawat hakbang namin ay naka-angkla sa pagtupad ng mga pangarap na ito.

MISSION

Para maging daaan sa ikasisiya at ikauunlad ng mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagpapatatayo ng magandang kalidad at murang pabahay.

To be a key for the happiness and success of the Filipino people by constructing good quality and affordable houses.

VISION

Hangad ng APEC Homes na maisakatuparan ang pangarap ng bawat pamilyang Pilipino: ang magkaroon ng sariling tahanan. Sa abot-kayang pabahay na handog ng APEC Homes, darating ang bukas na may mauuwiang tahanan ang lahat ng Pilipino.


Gayunding hangad ng APEC Homes ang makapagtayo ng mga tahanang bubuo ng mga mapayapang komunidad. Mga komunidad na magsisilbing maunlad na Pilipinas.


Kapit-bisig, walang-tigil at buong determinasyong pagsusumikapan ng APEC Homes na maabot ang mithiing ito.